This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Adrenalina

Adrenalina jest hormonem ułatwiającym wykorzystanie substancji energetycznych w przemianach. Powoduje rozkład glikogenu w wątrobie, podwyższa poziom cukru we krwi, wzmaga hydrolizę trójgliceryd ów (tłuszczów) i podwyższa poziom wolnych kwasów tłuszczowych. Jest antagonistą insuliny, której uwalnianie hamuje. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z

Somotropina

Somatotropina (GH) jest głównym pozagenetycznym czynnikiem pobudzającym procesy wzrastania. Jest wytwarzana głównie przez organizmy młode. U osób starszych jej ilość się zmniejsza. W rytmice dobowej najwięcej jest wydzielana w nocy. Czynnikami pobudzającymi jej wydzielanie są głód, wysiłek fizyczny, stres, insulina. Hamują to wydzielanie wzrost stężenia glukozy i wolnych kwasów tłuszczowych we krwi, gl ikokor tyko

Synteza progestrogenu

Działając wspólnie z DH, pobudza syntezę progesteronu w ciałku żółtym, a u mężczyzn aktywuje spermatogenezę.I n t er me d y n ą (MSH) pobudza syntezę i odkładanie meianiny, barwnika nadającego ciemne zabarwienie skórze. Hamuje to działa . nie melatonina szyszynki oraz kortyzol i katecholaminy. Pod względem pochodzenia i czynnościowym nadnercze dzieli się na rdzeń

Hormony

Czynność układu hormonalnego podlega regulacji nerwowej, hormonalnej i metabolicznej. Regulacja nerwowa jest dokonywana poprzez układ nerwowy autonomiczny unerwiający gruczoły włóknami wydzielniczymi. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak,

Czaszka

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka,

Czynnosci jader

Kontroluje on również czynność jąder ruchowych nerwów czaszkowych. Układ zstępujący kontroluje czynność ruchową rdzenia kręgowego, napięcie mięśni oraz czynność niektórych ośrodków autonomicznych. Hormonami nazywa się przekaźniki chemiczne, których zadaniem jest regulacja i scalanie czynności różnych narządów i tkanek, zapewniając stałość środowiska wewnętrznego i przejawy przystosowawcze. Pod względem miejsca wytwarzania dzieli się je na:- hormony gruczołowe

Budowa czaszki

Od strony grzbietowej znajduje się blaszka czworacza z czterema wzgórkami czworaczymi (dwa przednie i dwa tylne). We wnętrzu śródmózgowia leżą ponadto jądra czerwienne, istota czarna, jądra nerwu okoruchowego i 17 bloczkowego oraz twór siatkowaty (przedłużenie; z rdzenia przedłużonego i mostu). Z jąder nerwów czaszkowych wychodzą odpowiednie nerwy przez dół międzykonarowy, z grzbietowej powierzchni śródmózgowie,śródmózgowie zawiera

Ludzka mowa

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka,

Osrodek mowy

Nadrzędny ośrodek mowy leży w polu styku akroniowociemieniowopotylicznego. Ośrodek ten poprzez wzgórze (poduszka) i przypuszczalnie poprzez włókna kojarzeniowe Istoty białej półkul koordynuje ozynność innych, podporządkowanych mu ośrodków mowy. Są nimi ośrodek artykulacyjny mowy i ośrodek ruchów pisarskich ręki, leżące przed zakrętem przedśrodkowym. Istnieje także powiązanie z ośrodkami czuciowymi mowy, tj. słuchowym mowy i wzrokowym mowy,

Synteza

Stymuluje syntezą kazeiny i aktywuje produkcję oraz wydzielanie mleka z gruczołu sutkowego. Ponadto metabolicznie naśladuje GH, leoz ze słabszym efektem. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch

Kanal kregowy

Ściany kanału kręgowego i jamy czaszki są wyściełane łączno tkankowymi oponami mózgowordzeniowymi. Obwodowy układ nerwowy składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Wśród nerwów czaszkowych wyróżniamy kolejno: I  nerw węchowy  unerwiający okolice węchowe błony śluzowej nosa; II   nerw wzrokowy  rozpoczynający się w siatkówce oka i krzyżujący się częściowo w obrębie

Hormony

Są też bezpośrednie powiązania z określonymi ośrodkami niektórych miejsc wytwarzania hormonów, jak na przykład układu neurosekrecyjnego podwzgórza z ośrodkami motywacyjnymi lub szyszynki z analizatorem wzroku. Hormonalna regulacja polega na działaniu hormonów wytwarzanych w innym miejscu na czynność wydzielniezą układu hormonalnego. Najważniejsze znaczenie regulacyjne ma tu układ neurosekrecyjny podwzgórza na przysadkę mózgową oraz hormony tropowe przysadki

Hormony tkankowe

Hormony te należą do grupy hormonów tkankowych. Głównie są wytwarzane w komórkach aparatu przykłębuazkowego nefronu. Oprócz DHD do hormonów nerkowych zaliczamy głównie reninę, prostaglandyny i erytropoetynę.R e n i n a. Jest właściwie enzymem proteolitycznym (rozkładającym białko). {p przedostaniu się do krwi działa na angiotensynogen (globulina we frakcji alf a2) wytwarzając angiotonzynę . Substancja ta

Koromozgowie

Jądrami podstawy kresomózgowia nazywa się skupiska istoty szarej leżące w głębi istoty białej półkul mózgowych. Należą tu: jądro ogoniaste, jądro soczewkowate (skorupa i gałka blada), przedmurze i ciało migdałowate. Jądro soczewkowate jest oddzielone od wzgórza torebką wewnętrzną. Przedmurze leży między jądrem soczewkowatym a korowym polem, wyspy i jest oddzielone od nich torebką zewnętrzną i torebką

Efekt metaboliczny

Oprócz efektów metabolicznych adrenalina wywołuje skurcz małych tętnic i tętniczek, podwyższając opór obwodowy krążenia, ciśnienie tętnicze. W mięśniach, wątrobie i w krążeniu wieńcowym działanie adrenaliny prowadzi do rozszerzenia tętniczek. Ponadto rozluźnia mięśnie gładkie ścian przeprzewodu pokarmowego, oskrzeli, pecberaa moczowego i moczowodów, z równoczesnym zwiększeniem napięcia zwieraczy tych narządach. Ha mięsień sercowy działa pobudzająco, przyspieszając akcję

Blaszka rdzenia

Z komorą III łączą się dwie komory boczne półkul mózgowych i wodociąg mózgu.Wzgórze jest wypełnione niemal w całości istotą szarą, która tworzy szereg jąder oddzielonych od siebie pasmami istoty białej. Ta ostatnia jest nazywana blaszką rdzenną wewnętrzną i leży w obrębie wzgórza, oraz zewnętrzną, pokrywającą Jego boczne powierzchnie. Między odnogami blaszki wewnętrznej a zgrupowano jądra

Ochrona mózgu

Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada za okrywanie mózgowia i narządów zmysłów, takich jak wzrok, dotyk, słuch, smak, węch i równowaga. Wiadomo, że jakby któryś z tych zmysłów nie był zabezpieczony, to od razu byłyby widoczne tego skutki. Czaszka,

TARCZYCA

Tarczyca produkuje kalcytoninę, biorącą udział w gospodarce wapniowofosforowej, oraz hormony zawierające jod (trójjodotyroninę i tyrokeynę), których głównym zadaniem jest kataliza reakcji utleniania i regulacja przemian metabolicznych. –    parathormon, wytwarzany, przez przytarczyczni, –    kalcytonina, wytwarzana .przez tarczycę, –    dwuhydroksycholekalfeyferoł (czynna postać witaminy ) uzyskujący końcową postać chemiczną w nerce. Głównym zadaniem p a r a t

Powierzchnia kory

Powierzchnia kory składa się z pięciu płatów: czołowego, ciemieniowego, potylicznego, skroniowego i wyspy. Każdy z płatów jest podzielony przez system drobniejszych bruzd na zakręty. Jako najważniejsze wymienia się: – zakręt przedśrodkowy płata czołowego ciągnący się wzdłuż przedniej krawędzi szczeliny poprzecznej jest to okolica ruchowa kory, – zakręt zaś rolkowy płata ciemieniowego leżący wzdłuż tylnej krawędzi

Rdzeń

Serwy rdzeniowe (a wyjątkiem piersiowych) tworzą sploty, w których kilka nerwów łączy się, wymieniając między sobą włókna. Ze splotów wychodzą nerwy narządowe do różnych okolic ciała. Unerwiające narządy wewnętrzne (trzewia) są nazywane trzewnymi, a unerwiające powłoki skórne i narząd ruchu somatycznym. ecjalnym rodzajem splotów nerwowych są sploty mieszane (amfoteryczne) współczulno przywspółczulne. Czaszka człowieka stanowi naturalną

Aldosteron

Główną rolą aldosteronu jest regulacja stężenia Na+ i K+, a tym samym utrzymanie w prawidłowych granicach ciśnienia osnotycznego i objętości płynów zewnątrzkomórkowych. Dokonywane jest to poprzez zwiększenie wchłaniania zwrotnego w cewkach nerkowych Na+ i wydalania K+. Aldosteron zwiększa także wchłanianie zwrotne sodu w komórkach potowych, ślinowych i w jelitach. Wzrost objętości krwi w nadmiarze aldosteronu

Nerwy

XII nerw pod językowy unerwia mięśnie języka oraz niektóre mięśnie krtani, umożliwiając ruchową akcję połykania i mówienia. eurony, których wypustki tworzą częścią czuciową nerwów czaszkowych, są położone w zwojach leżących poza ośrodkowym układem nerwowym. Są one analogiczne do zwojów międzykręgowych nerwów rdzeniowych. Włókna czuciowe zdążają do jąder czuciowych. Neurony nerwów ruchowych leżą w jądrach ruchowych

Układ nerwowy

Przestrzeniami wewnątrz układu nerwowego są kanał centralny rdzenia kręgowego, komora czwarta położona między rdzeniem przedłużonym, mostem i móżdżkiem, wodociąg, przebiegający przez śródmózgowie, komora trzecia nad międzymózgowiem oraz dwie komory boczne w półkulach mózgu. Czaszka człowieka stanowi naturalną ochronę mózgu i innych narządów znajdujących się w głowie. U człowieka czaszka składa się z mózgoczaszki, która odpowiada

Rozne hormony

Przypuszczalnie dla każdego hormonu wydzielanego w przysadce mózgowej istnieje w podwzgórzu oddzielny zespół liberyna statyna. Ich wzajemna równowaga warunkuje odpowiedni poziom uwalnianego w przysadce hormonu. Chemicznie dotąd zidentyfikowano: – tyreoliberynę (TRH) uwalniającą hormon tyreotropowy, – gonadoliberynę (ifi / FSHRS) uwalniającą hormon folikulotropowy i hormonluteinizu jacy, – somatostatynę (SRIF) hamującą uwalnianie hormonu wzrostowego. Są jednak dane

Termoreceptory

Istnieją też podstawy do przypuszczeń, o że w narządach wewnętrznych znajdują się termoreceptory. zczególnie ważnym rodzajem czucia trzewnego jest interoceptywne czucie bólu. Pozwala ono zlokalizować miejsce wpływu bodźca bólowego. Czucie to jest sprzężone z nadmierną wrażliwością określonego obszaru skórnego (przeczulica) oraz z wzmożonym napięciem mięśni związanych z tym obszarem. Istnieje wyraźne powiązanie powyższych odruchów trzewno

Warstwa ziarnista

Warstwy ziarnista zewnętrzna i piramidowa zewnętrzna spełniają funkcje asocjacyjne w korze mózgowej. Za ich pośrednictwem poszczególne zakręty kory tworzą jeden system funkcjonalny. Warstwa ziarnista wewnętrzna jest wyspecjalizowana w odbiorze bodźców z obwodowego układu nerwowego i pozaborowych struktur mózgu. Warstwa komórek . wielokształtnych spełnia funkcję asocjacyjną, zwłaszcza pomiędzy półkulami mózgowymi. Powyższa budowa kory charakteryzuje tzw. korę

Odksztalcenia blony

Miejsce odkształceń błony podstawnej odpowiada za wysokość odbieranego dźwięku, natomiast amplituda odkształceń odpowiada za natężenie dźwięku.Pobudzenie powstałe w komórkach rzęsa tych jest przekazywane na kontaktujące się z nimi komórki zwoju ślimakowego, których wypustki tworzą ślimakową część nerwu statyoznoałuchowego. Nerwem tym informacja słuchowa jest i przekazywana do jąder ślimakowych mostu. Narząd równowagi, umieszczony w błędniku ucha

Uklad ruchowy

Wszystkie receptory układu ruchowego należą do wolno adaptujących się mechanoreceptorów. Utworzone są one z zakończeń neuronów czuciowych wyposażonych w dodatkowe twory tkankowe.Wrzecionko mięśniowe jest zbudowane z przekształconych włókien mięśniowych (włókna intrafuzalne) otoczonych torebką łączno tkankową, która oddziela wrzecionko od pozostałych włókien mięśnia (ekstrafuzalnych). Ha jednym końcu torebka ta przyczepia się do ścięgien, a na drugim

Struktury nerwowe

Przypuszczalnie ich głównym zadaniem jest współdziałanie ze. strukturami nerwowymi (ośrodek rozrodczy, układ limbiczny, pole asocjacyjne czołowe) w wytwarzaniu fenotypu psychicznego płciowego. W tkance trzustkowej znajdują się zgrupowania komórek gruczołowych, nazywane wyspami trzustkowymi (langerhansa), produkujące hormony. Komórki typu A wytwarzają glukagon, typu B insulinę, a typu D somatostatynę. Są to hormony białkowe.Glukagon jest antagonistą insuliny i

Uklad krazenia

W układzie krążenia zwiększa przewodnictwo w mięśniu sercowym, zwiększa pojemność minutową i objętość skurczową serca, rozszerza naczynia wieńcowe i tętniczki krążenia dużego (zmniejszenie oporu obwodowego krążenia); Hamuje perystaltykę jelit oraz wydzielania soku żołądkowego i trzustkowego, pobudza wydzielanie żółci i soku jelitowego.Wydzielanie insuliny jest pobudzane zwiększaniem glukozy i innych monosacharydów we krwi, zwiększeniem wolnych kwasów tłuszczowych,

Receptory wechu

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą

Mediatory

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą

Kora mozdzka

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą

Jamy ciała

Położone są w jamach ciała lub ścianach narządów. Często w splotach tych występują komórki nerwowe, tworząc, zwoje autonomiczne. Największym z nich jest splot słoneczny, który unerwia wegetatywnie prawie wszystkie narządy jamy brzusznej. Głównym zadaniem autonomicznego układu nerwowego jest utrzymanie stałego środowiska wewnętrznego (homeostazy). Układ ten funkcjonuje poza świadomością człowieka, jest jednak silnie zintegrowany z pozostałą

Istota szara

W rogach tylnych istoty szarej znajdują się jądra czuciowe utworzone przez ciała II rzędowych neuronów czuciowych (neurony Rzędowe leżą w zwojach międzykręgowych). W części pośredniej (rogach bocznych) leżą jądra układu autonomicznego, natomiast w rogach jądra ruchowe. W sznurach tylnych istoty białej znajdują się drogi dośrodkowe (biegnące do mózgowia) sznurach bocznych i przednich drogi zarówno dośrodkowe,

Uklad limbiczny

W ośrodkowym układzie nerwowym wyróżnia się czynnościowo układ limbiczny i układ siatkowaty. Układ limbiczny składa się z ciała migdałowatego, przegrody przezroczystej, zakrętu obręczy, hipokampa, wyspy oraz sąsiadujących z nią okolic kory płata skroniowego i zakrętów oczodołowych. Niektórzy do układu limbicznego zaliczają jeszcze inne struktury korowopodkorowe, a także struktury międzymózgowia i pnia mózgu, co jednak nie

Choroby w ciąży się trafiają

Choroby w ciąży mogą się przytrafić – przeziębienia, cukrzyca, anemia, osłabienie i wiele innych chorób miewają młode mamy, które nie dbają o siebie w sposób odpowiedni. Nie wszystkie choroby w ciąży są groźne oraz szkodliwe. Ważne, aby 18 tydzień ciąży był zdrowy oraz spokojny. Niebezpieczne są choroby takie, jak ospa wietrzna czy świnka morska, które

Objawy nietolerancji mleka krowiego leczone przez lekarzy

Lekarze specjaliści Chełm przyjmują pacjentów każdego dnia o określonych godzinach. Przychodzą do nich ludzie z różnymi przypadłościami, zdarza się, że w grę wchodzi jakaś groźniejsza choroba, choć częste są też takie przypadki, gdy ktoś zauważył u siebie objawy nietolerancji mleka krowiego. Lekarze starają się pomóc w każdej sytuacji, aby pacjentów wyleczyć w pełni. Lekarzy na

Opinie o lekarzach w internecie

Każdy, kto nie jest pewny, do jakiego lekarza specjalisty się udać, może znaleźć w internecie opinie o lekarzach. Na takiej liście znajdują się lekarze z różnych dziedzin, jednak jeżeli interesuje nas konkretne miasto oraz specjalizacja, wystarczy wpisać lekarze dermatolodzy Warszawa lub lekarz ginekolog Poznań, a na pewno wyskoczą interesujące nas wyniki, które pomogą znaleźć dobrego

Wszystko o ciąży – warto wiedzieć

Wszystko o ciąży powie lekarz oraz koleżanki, które urodziły już dzieci, wiedzą czym jest ciąża i jak się w tym stanie najlepiej odnaleźć. Ciąża to zdrowie, a nie stan chorobowy. Warto o ciąży pamiętać i cieszyć się tym stanem. Niejedna mama chce czuć się dobrze, a zdrowie jest dla niej najważniejsze. Tabletki z kwasem foliowym

Smaki

Smak gorzki jest odbierany u nasady języka, kwaśny bocznymi powierochami , słodki na koniuszka, a słony oałym obrzeżem języka. Reakcja receptorów smakowych występuje tylko wówczas, gdy dana substancja jest rozpuszczona w śluzie pokrywającym powierzchnię kosmków, W skórze owłosionej receptorami reagującymi na dotyk, ucisk, ciepło i zimno są receptory koszyczkowe mieszków włosowych. W skórze nie owłosionej

Wizyty lekarskie domowe Warszawa

Każdy lekarz ma swoją specjalizację, którą się zajmuje. Lekarz endokrynolog przyjmuje pacjentów z problemami z tarczycą, lekarz ginekolog Ostrów każdego dnia przyjmuje pacjentów na badania profilaktyczne oraz leczenie. Bardzo wiele młodych kobiet decyduje się badać regularnie aby uniknąć zagrożenia, związanego z chorobami narządów płciowych. Lekarz rodzinny Poznań to osoba, która zajmuje się członkami rodzin, wydaje

Kobieta w ciąży i ruch

Kobieta w ciąży wcale nie musi siedzieć nieruchomo. Może ruszać się oraz ćwiczyć. Zdrowa i wysportowana młoda mama czuje się o wiele lepiej, jest w miarę lekka i nie będzie cierpiała na nadwagę – przybierze parę kilogramów, ale nie za dużo. Na pewno ćwiczenia dla kobiet w ciąży Białystok pomagają młodej mamie. A na początek

Jaka jest dieta w ciąży?

Dieta w ciąży jest bardzo ważna. Młoda mama powinna jadać zdrowo oraz smacznie. Jaka dieta w ciąży będzie najlepsza? Na pewno zdrowa i bardzo smaczna, a dodatkowe niezbędne są witaminy dla kobiet w ciąży. Takie wsparcie ciąży jest wyjątkową wartością. Młoda mama potrzebuje owoców, warzyw oraz lekkiego jedzenia, które da młodej mamie wszelkie witaminy oraz

Wizyty domowe lekarzy

Wizyty domowe lekarzy odbywają się zazwyczaj do pacjentów leżących, takich, którzy nie mają możliwości lub nie są w stanie samodzielnie dojechać do przychodni. Odbywają się one w terminie, jaki ustali lekarz wizyty domowe powinny być jednak odpowiednio wcześniej ustalone, dlatego ważne jest, aby pacjent lub jego rodzina był w ciągłym kontakcie z lekarzem. Dobry lekarz

Opieka nad młodą mamą

Młoda mama potrzebuje wspaniałej opieki, musi mieć masaż w ciąży warszawa. Na pewno masa tego rodzaju rozluźnia i daje sporo przyjemności. Warto wykonać także test ciążowy. Jest to ważne i niezbędne badanie. Pozwala ono określić, czy kobieta jest w ciąży, czy też nie. Niejedna młoda mama takiego badania na pewno potrzebuje. Jeśli okaże się, że

W ciąży lepiej nie chorować

Oczywistą prawdą jest to, że w ciąży lepiej nie chorować. Jednak wirusy nie omijają bynajmniej kobiet w ciąży. Ważne jest leczenie przeziębienia w ciąży. Taka choroba niby jest drobna, ale może bardzo zaszkodzić dziecku. Lepiej od razu leczyć przeziębienie i nie pozwolić, aby organizm ciężarnej cierpiał. Ważna jest też wiedza o epilepsji, bo padaczka a

Odszkodowania za błędy lekarskie

W przypadku, gdy po wypiciu mleka zaczyna boleć nas brzuch, mogą to być objawy nietolerancji mleka lub laktozy. Oczywiście, aby zapobiec występowaniu takich dolegliwości, należy przede wszystkim ograniczyć picie mleka, a najlepiej całkowicie wyeliminować je z diety. Jeżeli chodzi o leczenie, to każdy lekarz zajmuje się odpowiednimi przypadkami. Lekarz ortodonta Warszawa Mokotów przyjmuje zarówno dzieci

Badania USG ciąży

Badanie USG ciąży Warszawa to wysokiej klasy badanie, pozwalające sprawdzić czy młoda mama urodzi chłopca, czy dziewczynkę. Na pewno każda młoda mama ucieszy się wiedząc jaki potomek przyjdzie na świat. Nowością jest USG ciąży 4 d – Warszawa. Tego rodzaju badanie pozwala dowiedzieć się jakie badanie jest koniecznością oraz jak należy prowadzić ciążę. Niejedna młoda

Jaki powinien być dobry lekarz?

Dobry lekarz zawsze będzie miał mnóstwo pacjentów. Zwłaszcza, ze aktualnie o dobrego lekarza bardzo trudno. A jaki powinien być taki godny zaufania lekarz? Na pewno powinien mieć ładnie urządzony gabinet lekarski, pierwsze wrażenie jest bowiem niezwykle ważne. Musi jednak przede wszystkim odznaczać się dobrym podejściem do pacjenta. Lekarze zbyt często lekceważą sobie pacjentów, podczas gdy

Lekarstwa na różne choroby

Coraz więcej młodych kobiet zapada na choroby jajników. Wiadomo, ze w takich przypadkach zawsze niezbędny jest lekarz, który zleci odpowiednie badania i zapisze lekarstwa, które maja pomóc w leczeniu. Każda kobieta powinna pamiętać o regularnych wizytach u ginekologa, którego zadaniem jest sprawdzanie, czy wszystko jest w porządku. Młode kobiety coraz częściej zapadają na różnego rodzaju

Jakie badania wykonać podczas ciąży?

Podczas ciąży wykonuje się szerokie spektrum badań – badania moczu, krwi, sprawdzanie poziomu cukru we krwi. Są to badania szybkie, łatwe oraz niedrogie, a na dodatek kompletnie bezbolesne. Coraz więcej osób dba o takie badania i chce poczuć się lepiej, wykonując je regularnie. USG ciąży to tylko jedno z badań, wykonywane trzy razy podczas trwania

Prowadzenie ciąży jest ważne

Czym jest prowadzenie ciąży Warszawa? Na pewno dbałością o dobre zdrowie oraz samopoczucie podczas ciąży. Lekarz-ginekolog starannie musi opiekować się młodą mamą, mając na względzie jej wspaniałe zdrowie oraz idealne samopoczucie. Mama musi czuć się dobrze, optymalnie i wyjątkowo. Ciąża to stan niełatwy, a wiele osób chce dbać o swoje przyszłe dziecko. Młoda mama także

Choroby dziąseł – leczenie

W klinikach specjalistycznych leczy się bardzo wiele schorzeń, w zależności od rodzaju choroby lekarz dobiera odpowiedni program leczenia, który ma pomóc pacjentowi. W profesjonalnych klinikach o bardzo dużym zasięgu można skorzystać z leczenia całego ciała, leczy się tam bowiem zarówno choroby dziąseł, jak i serce czy oczu. Dostępne jest również leczenie chorób odbytu. Jak się

Współczesna medycyna choroby i leczenie

W dzisiejszych czasach dobrym rozwojem cieszy się medycyna choroby leczone są za pomocą nowoczesnych metod i urządzeń, które pozwalają na zwalczanie nawet najcięższych schorzeń. Jak się okazuje, nawet choroby rąk mogą być bardzo kłopotliwe i trudne do wyleczenia, jednak lekarze wciąż znajdują nowsze sposoby leczenia, które sprawiają, ze terapie są znacznie prostsze i skuteczniejsze. Lekarz

Ciąża to nie choroba

Jakie są objawy ciąży? Kobiety w ciąży czują się różnie: mają mdłości, zawroty głowy, osłabienie. Ich samopoczucie jest bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego wzorcu lub szablonu, ale wiadomo, że ciąża to stan normalny, a objawy ciąży bywają bardzo różnorodne. Niejedna kobieta chce poczuć się lepiej i czeka na koniec ciąży oraz rozwiązanie. Jest to całkiem

Leczenie chorób w XXI wieku

W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób cierpi na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. Są to choroby narządów wzroku, uszu, choroby narządów wewnętrznych i wiele innych. Im człowiek jest starszy, tym zwiększa się ryzyko utraty zdrowia. Na szczęście, dzięki nowej technologi leczenie chorób jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu. Aktualnie bardzo często wykonywana jest

Brzuch ciążowy

Ciąża na pewno będzie sprawiała, że po prostu zaczniemy rosnąć i że będziemy troszkę większe niż zwykle. Na pewno pojawi nam się brzuszek, który według wielu osób jest naprawdę fajny. Jakoś można się tym zainteresować i jakoś można na to znaleźć swoje opcje. Wszystko jest dla nas i wszystko jest naszą możliwością. Każdy z nas

Problemy

Czasem w ciąży mogą pojawić się jakieś problemy, ale zazwyczaj nie mamy się czym przejmować i zazwyczaj nie mamy się czego obawiać. Jakoś na spokojnie można to sobie przemyśleć i jakoś na spokojnie można znaleźć w tym wszystkim swoje kwestie. Mamy na to swoje opcje i mamy na to swoje możliwości. Wiele będzie od nas

Ciąża i praca

Jest wiele sprzecznych informacji na temat ciąży i pracy jak i wiele będzie różnych poglądów. Jedni uważają, że nie ma w tym nic złego, aby kobiet w ciąży pracowała, a jedni są wręcz oburzeni jak można o czymś takim pomyśleć. Jeśli chodzi o luźną pracę, która nie wymaga żadnego wysiłku to jak najbardziej, jeśli tylko

Przygotowania

Na pewno ciąża będzie wiązała się z wielkimi przygotowaniami. Trzeba wszystko kupić, trzeba się wszystkim zainteresować i trzeba na to wszystko znaleźć jakieś opcje. Nie ma na pewno w tym wszystkim nic złego i na pewno nie mamy się czego obawiać. Ludzie zawsze o tym wiedzą i ludzie zawsze mogą mieć na to swoje opcje.

Uzależnienia

Niestety nie każda ciąża będzie przebiegała tak jak powinna i nie wszystko zawsze będzie w porządku, ale są takie przypadki, że dzieje się to przez samą matkę. Są kobiety, które o siebie nie dbają. Są kobiety, które mają wiele uzależnień i zachodzą w ciąże, w ogóle z tego wszystkiego nie rezygnują. Są takie kobiety, które

Nie zawsze jest kolorowo

Oczywiście w większość przypadków wszystko jest w porządku i można na spokojnie cieszyć się ciążą. Ale niestety nie zawsze tak będzie i nie zawsze wszystko będzie takie dobre. Czasem mogą pojawić się jakieś komplikacje. Czasem będziemy musieli co chwilę być u lekarza. Może niestety zdarzyć się tak, że nasze dziecko będzie chore. Nie mamy na

Przebieg ciąży

Książkowo ciąża trwa 40 tygodniu i książkowo w każdym tygodniu coś się zmienia, coś się wykształca, itd. Wiele osób będzie miało tak samo, ale nie zawsze każdy człowiek będzie się tak samo rozwijał. Nie koniecznie musimy się trzymać wszystkiego tego, co jest napisane w książkach. Chyba jakoś można na to znaleźć swój sposób. Przebieg ciąży

USG

Jeśli kobieta jest w ciąży to co jakiś czas będą jej robione badania USG. Wszystko to będzie po to, aby sprawdzić, czy dziecko w odpowiedni sposób się rozwija i czy aby na pewno wszystko jest w porządku. Zdjęcie z USG także możemy dostać i będzie to na pewno naszą pamiątką. Na wiele możemy sobie pozwolić

Opieka nad kobietą

Kobiety w ciąży mimo tego, że na pewno będą sobie świetnie radziły także potrzebują jakiejś opieki, także trzeba jakoś się nad nimi troszczyć, aby wszystko było w porządku. I wielu mężczyzn to wszystko robi. Kiedy kobieta jest w ciąży mężczyzna czasem zmienia się nie do poznania i może to i dobrze. Opieka jest tutaj ważna

Poród

Jeśli jest ciąża to i oczywiście musi być poród, jeśli wszystko jest w porządku i nic po drodze się nie stało. Można robić siłami natury, a można rodzić za pomocą cesarskiego cięcia. Cesarskie cięcie jest zaplanowane i odbywa się szybciej. Na poród naturalny trzeba czekać, aż dziecko po prostu zdecyduje się na to, aby przyjść

Nieplanowana ciąża

Nie zawsze każdy chce posiadać potomstwo i nie zawsze każdy chce się tym tematem w ogóle interesować. Inny chcą, ale nieco później, itd. Ciąża nie zawsze jest planowana. I wiele osób bardzo dobrze o tym wie. Wszystko to wtedy wygląda zupełnie inaczej. Ludzie zupełnie inaczej będą do tego wszystkiego podchodzili. Czasem będą naprawdę sprzeczne uczucia.

Ciąża i rodzina

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że niewątpliwie ciąża będzie wiązała się z rodziną. Z jej założeniem i z jej powiększeniem. Dla wielu osób będzie to najważniejszy moment w życiu i wiele osób jakoś na spokojnie może to wszystko sobie przemyśleć. Przecież nie będzie z tym żadnych kłopotów i nie będzie z tym żadnych problemów. Wiele

Rozwój dziecka

Ciąża to okres, gdy dziecko rozwija się w brzuchu kobiety. I ważne na pewno w tym wszystkim będzie to, aby rozwój takiego dziecka był jak najbardziej prawidłowy. Chyba nikomu specjalnie nie trzeba tego wszystkiego tłumaczyć. Wiele tutaj naprawdę się dzieje. Przez te 9 miesięcy dziecko naprawdę bardzo dobrze musi się rozwinąć, aby mogło być w

Ciąża i dieta

Nie ma co ukrywać, że w ciąży naprawdę bardzo ważna będzie dieta i to jak się kobieta odżywia. Chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, że dziecko także potrzebuje jakiś wartości odżywczych. Oczywiście czasem można sobie odpuścić i zjeść coś innego, ale na pewno nie w dużych ilościach. Odżywianie ma tutaj duże znaczenie do tego, aby

Ciąża

Temat ciąży jest na pewno znany każdemu, ponieważ jest to rzecz bardzo naturalna w naszym społeczeństwie. Ciąża to po prostu okres 9 miesięcy, gdzie kobieta nosi w swoim łonie dziecko i które się tam rozwija. Po 9 miesiącach ( może być także szybciej) przychodzi na świat dziecko poprzez poród. Dla jednych jest to początek zupełnie

Zdrowie dziecka

Chyba jeśli chodzi o ciąże to najważniejszym punktem w tym wszystkim będzie zdrowie naszego dziecka. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć i chyba bardzo dobrze wiemy jak powinno to wszystko wyglądać. Nie ma na to żadnych innych opcji, ani żadnych innych możliwości. Trzeba się nad tym skupić i trzeba się nad tym zastanowić. Będzie to wszystko

Objawy ciąży

Początki ciąży i jakieś późniejsze etapy na pewno mają jakieś swoje objawy. Wiele może ich być. Każdy tak właściwie będzie miał coś innego i każdy czymś innym się zainteresuje. Wiele będzie na to wszystko różnych opcji i wiele będzie na to wszystko różnych decyzji. Wszystko można sobie przemyśleć i wszystkim można się zainteresować, jeśli tylko

Naturalna kolej rzeczy

Zazwyczaj jest tak, że ludzie dochodzą do takiego momentu, że zaczynają myśleć o rodzinie, ślubie, dzieciach. U każdego może to wszystko pojawić się w innych momencie. Każdy może na to wszystko zupełnie inaczej patrzyć i nie będzie z tym żadnych kłopotów. Wiele może być dla nas i na spokojnie zawsze możemy w tym wszystkim znaleźć

Piękne uczucie

Ciąża może być naprawdę bardzo pięknym uczuciem. I wiemy to wszystko albo z własnego doświadczenia albo z opowiadań wielu kobiet. Czasem ciężko nawet to sobie wyobrazić. Raczej będzie to wszystko uczuciem nie do opisania. Można na spokojnie jakoś to sobie przemyśleć i można zagłębić się w temat. Wszystko będzie zależało od nas i od tego

Bóle

Z ciążą na pewno czasem będą wiązały się jakieś bóle i czasem będzie to mogło być dość nieciekawe. Ale nie ma z tym żadnych problemów. Zawsze przecież może to wszystko ustać i wrócić do normy. Bóle jakoś chyba częściej będą miały związek z porodem i ze skurczami niż z okresem ciąży. Jeśli jednak mamy jakieś

Chłopiec czy dziewczynka

Gdy kobieta jest w ciąży to już od pierwszy dni rodzina zastanawia się nad tym czy będzie to chłopak, czy będzie to dziewczynka. Wszystko to czasem aż do końca ciąży nie jest pewne. Nie zawsze dziecko pokaże się na USG, aby można było zobaczyć jakiej płci jest. Wiele osób także nie chce tego wszystkiego wiedzieć.

Z tygodnia na tydzień

Wiele przyszłym mam sprawdza sobie w różnych książkach co dzieje się z tygodnia na tydzień, co się rozwija u naszego dziecka i czym możemy się zainteresować. Nie ma przecież z tym problemu. Przyszłe mamy na pewno chciałyby to wszystko wiedzieć. Z tygodnia na tydzień sprawdza się także to, jak zmienia się nasze ciała, jak rośnie

Zachcianki

Każdy na pewno sporo może powiedzieć na temat zachcianek w ciąży. Jest to naprawdę tak popularny temat, że na spokojnie każdy by mógł się tym zainteresować. Przecież wiele będzie zależało od nas i wiele będziemy mieli do powiedzenia na ten temat. Można na to spokojnie znaleźć jakiś sposób i można mieć na to swoje kwestie.

Najlepszy okres

Wiele kobiet mówi o tym, że te 9 miesięcy, że ten okres kiedy były w ciąży był najlepszy i że najlepiej się czuły. Wiele kobiet mówi, że mogły by chodzi w ciąży cały czas, oprócz jakiś ostatnich dni, gdzie już dość spora część ciała nas boli. Będzie to naprawdę fajny okres, ponieważ ciąża uszczęśliwia. Zmieniamy

Wizyty u lekarza

Ciążę musi prowadzić lekarz i ktoś jakoś na spokojnie musi się tym wszystkim interesować. Trzeba się badać i trzeba sprawdzać, czy wszystko aby na pewno jest dobrze. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, ponieważ jest to rzecz oczywista. Każdy na spokojnie jakoś może to wszystko sobie przemyśleć i każdy może znaleźć w tym wszystkim jakiś swój

Ciąża bliźniacza

Zdarzają się i to nawet dość często ciąże bliźniacze. Dla ludzi na pewno będzie to dość dużym zaskoczeniem, ponieważ tego wszystkiego nie można sobie zaplanować. Na to, czy ciąża będzie bliźniacza może wpłynąć wiele czynników. Jednym z nich na pewno będzie taki, że po prostu w rodzinie już są jakieś bliźniaki. Ale czasem może nie

Wiele szczęście

Dla wielu osób wiadomość o dziecku będzie naprawdę wielkim szczęściem. Nie ma co ukrywać, że jest to każdemu potrzebne i że każdy może mieć w tym wiele różnych opcji. Jakoś na spokojnie można to sobie przemyśleć i jakoś na spokojnie każdy może się z tego cieszyć. Jest to naprawdę wielkie szczęście, ponieważ dowiadujemy się o

Planowana ciąża

Wiele osób planuje ciąże i wiele osób marzy o tym wszystkim, aby posiadać swoje dziecko. Jednak nie zawsze będzie to takie proste. Planowana ciąża na pewno wygląda inaczej. Jakoś tak mimo wszystko jesteśmy na to przygotowani. Wiemy czego chcemy i jak może to wszystko wyglądać. Wiadomość o ciąży na pewno nas bardziej ucieszy niż zaskoczy.

Ciąża i dbanie o siebie

Kobiecie w ciąży zawsze powtarza się, aby o siebie dbała, aby dbała o swoje maleństwo, itd. Mamy na to wszystko zawsze swoje opcje i zawsze swoje sposoby. Na spokojnie zawsze wszystko będzie naszą kwestią i wszystko będzie naszą decyzją. Można się tym zainteresować i można na to znaleźć swoje opcje. Wszystko w naszych rękach. Dbanie

Wielka radość

Chyba nie ma co ukrywać, że dla większości osób informacja o ciąży będzie naprawdę dość ciekawą opcją. To wszystko może być jak najbardziej dla nas i to wszystko może być jak najbardziej naszą opcją. Chyba nie ma z tym kłopotów i chyba można na spokojnie na to jakoś wszystko sobie pozwolić. Radość czasem jest nieopisana,

Evimizin karşısında komşumuzun kızı şule vardı. 18 yaşındaydı. fiziği mükemmeldi. hiç aklımdan sokak

Evimizin karşısında komşumuzun kızı şule vardı. 18 yaşındaydı. fiziği mükemmeldi. hiç aklımdan sokak ama kesinlikle yaklaşacağımı bilemezdim. babamlar evden yeni çıkmıştı. annesi kızımla ders çalışın diye göndermişti. köle olabilir demiştim. alev eve gelmişti masada beraber öğüt çalışıyordu. benim aklımda aynı nesne yoktu basıcı kız dersimiz bittikten sonra arkadaşlıktan bahsetmeye başlamıştı. henüz sonra süje cinsellikten açılmıştı.

Bаldızım bizde kalıyordu. Ona dаyаnаmıyordum.hep оnu düşünerek otuz müşterek çekіуordum.onu sikmеyi fazla istiyоrdum.

Bаldızım bizde kalıyordu. Ona dаyаnаmıyordum.hep оnu düşünerek otuz benzer çekіуordum.onu sikmеyi fazla istiyоrdum.bir tarih banуodan mobil porno akarsu seslerі gelmeye başladı.еvdе Gülçіn ve bеndеn değişik kimse уoktu hеmеn banуо kurgu dеliğindеn baldızımı sеyrеtmеyе başladım. Kıllı amı gözlerimin önündeydi. Ellеriylе amını оkşuyоrdu. Arkаsını döndü koсaman götü ohh daha çok dаyаnаmıyordum yavaşça kapıyı açıр içeri banyoya gіrdіm

 Ben } 18 yaşında yengem ise 34 yasında amma tas gibi. Bu Cuma akşamı yengemlere gitmiştik kendim banyoda elimi yüzümü yıkadım

 Ben } 18 yaşında yengem ise 34 yasında ama fistik gibi. Bu Cuma akşamı yengemlere gitmiştik ben banyoda elimi yüzümü yıkadım okunuşu kirlilere bakındım yengemlerde balkondalardı. Kilot sütyen ve siyah diz altı çorablarını gördüm ve kokladım aksi hâlde yerine bıraktım. henüz öncede gittiğimde komidinin üstünde duran ten rengi türk pornoçoraplarını alıp cebime atmıştım. çoktandırda

Even though this is a wonderful concept that attractiveness is out there

Attractiveness is not really the best issue to care for, although it is sometimes essential in today’s world. This information is full of reliable advice that will put you in the communicate coach to beautyville. Perk up your eyesight with this normal seem: apply a light, fairly neutral-shaded eye shadow to the entire uppr eyelid.

Jak sobie radzić z bólami głowy?

Bóle głowy są w ostatnich czasach dolegliwością dotykającą dużą część społeczeństwa. Podłożem takiego stanu może być niemal wszystko: od stresu, zmęczenia, niewyspania, złych nawyków żywieniowych do uciążliwego hałasu, czy spędzania zbyt długiego czasu przed ekranem telewizora lub monitorem komputera. Wielu producentów środków przeciwbólowych reklamuje swoje produkty jako najlepsze i najszybciej działające. Są one dostępne na

Nowoczesne protezy kończyn

Protezy są bardzo dużym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych. Pomagają żyć normalnie, bez większych utrudnień, pomagają też czuć się lepiej pod względem psychologicznym.  Protezy kończyn mają różne rodzaje.  Różnią się one między innymi swoją konstrukcją, ponieważ możemy wyróżnić protezy wewnątrzszkieletowe, których nośnym elementem jest osiowa rura łącząca stopę protezową z lejem. Taka rura może mieć mechaniczny

Dobre usługi stomatologiczne

Usługi stomatologiczne dzisiaj są dla nas bardzo istotne. Piękny uśmiech dodaje nam pewności siebie, a zdrowe zęby to na pewno o wiele mniej problemów. Dlatego starannie wybieramy dentystę, z którego usług będziemy korzystać. Obecnie nie tylko uzupełnianie ubytków jest usługami które świadczą dentyści, zajmują się oni także szeregiem wielu innych. Wykonują protezy, zarówno całościowe jak

Czy studia medyczne dotyczą tylko opieki nad ludźmi

Ostatnio, w wolnej chwili przeglądałam jakieś zupełnie dziwne, stosunkowo nowe ale całkowicie nudne forum. Znalazłam jednak w końcu całkiem ciekawy temat, który poruszyła jedna z czytelniczek. Dotyczył on mianowicie tego, czy studia medyczne dotyczą tylko przygotowania studentów pod kątem pracy lekarzy, czy może także weterynarzy czy farmaceutów. Otóż na początku pomyślałam, że napisała je z

Czy lekarz ogólny wie wszystko

Lekarz ogólny, inaczej zwany rodzinnym powinien mieć stosunkowo szeroką wiedzę na każdy temat, ponieważ to właśnie on nierzadko jest zmuszany do zdiagnozowania potencjalnego schorzenia u danej osoby i skierowania jej do odpowiedniego lekarza specjalisty. Gdyby nie to, możliwe, że wielu pacjentów nie miało by szans na tak długie życie, jakie mają dzięki szybkiej reakcji lekarza

Walka o życie na szpitalnym łóżku

Niestety, nawet w dzisiejszych czasach, pełnych nowoczesnych technologii, ogromnego rozwoju w dziedzinie leków i tym podobnego asortymentu wielu ludzi umiera przedwcześnie z powodu różnych chorób. Dlaczego tak się dzieje? Przecież lekarze zawsze robią co tylko w ich mocy aby każdego pacjenta utrzymać przy życiu najdłużej jak to tylko możliwe, walczyć o Jego życie i chronić

Aerobic

Specjalną formę aktywności fizycznej stanowią ćwiczenia wchodzące w skład treningu aerobowego. Bijący w ostatnich latach rekordy popularności aerobik jest coraz częściej praktykowany także w Polsce. To system serii niezbyt skomplikowanych ćwiczeń, wykonywanych w rytm muzyki. Jego intensywność różni się w zależności od stopnia zaawansowania jego uczestników a także od efektów jakie chcą oni uzyskać. Dieta

Czy zabójstwo może być lepsze niż cierpienie w chorobie

Eutanazja to problem bardzo często ostatnio poruszany, zwłaszcza przez Kościół katolicki i jego wyznawców. Podobnie jednak dzieje się w środowisku lekarskim i tym podobnych. Czy morderstwo może być lepsze? Czy ludzie naprawdę wolą umrzeć niż dalej żyć, co prawda w cierpieniu, ale jednak żyć? Jest to dla nas zupełnie niezrozumiałe, mimo iż staramy się pozostawić

Alergie

Niektórzy nie mogą jeść słodyczy. I to wcale nie dlatego, że się odchudzają tylko z powodu alergii na składniki w słodyczach zawarte. Niestety alergia pokarmowa zmusza nas do diety, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie normalnie funkcjonować. Niektórzy są uczuleni na jajka inni na cukier. Bez względu na to, czego nie możemy jeść musimy to

Dbanie o wygląd zaczynamy od dbania o zdrowie

Chyba każda kobieta chciałaby chwalić się pięknym wyglądem swojego ciała i zdrową skórą. Niestety coraz bardziej stresujący tryb życia, gorsza jakość jedzenia oraz mniejsza aktywność fizyczna sprawia, że duża liczba osobników płci pięknej ma poważne problemy ze swoim ciałem. Istotny pod tym względem jest element zdrowotny. Żeby można było mówić o zdrowej skórze, trzeba zadbać

Alkohole

Bardzo często słyszymy w telewizji o tym, jak bardzo ważne dla każdego z ans jest, a bynajmniej powinno być zdrowie. Istotne jest to, aby regularnie uczęszczać na rutynowe badania i stosować się do zaleceń lekarza, a także samemu nie robić niczego, co w jakikolwiek sposób szkodzi naszemu zdrowiu. Niestety jednak bardzo wielu ludzi poprzez nałoi

Angina

Już dawno minęły czasy w których panowało przekonanie, że angina występuje tylko w okresach szczególnego wzrostu zachorowań, czyli jesienią i zimą. Angina może dopaść nas w każdym miesiącu, może to być również lato. Co powoduje tą jakże bolesną i męczącą chorobę ? Przede wszystkim paciorkowce, które mogą rozwinąć się w najmniej odpowiednim dla nas momencie.

Dieta białkowa

Dieta białkowa jest nieco kontrowersyjnym sposobem odżywiania się, tak, aby stracić zbędne kilogramy. Co prawda jest dość zdrowa, w porównaniu na przykład z głodówkami, jednak jej stosowanie nie jest przeznaczone dla osób, które mają na przykład problemy z nerkami. Zbyt duża ilość białka wpływa niekorzystnie na ich pracę. Dieta białkowa, jak sama nazwa wskazuje polega

Anoreksja

Niektórzy ludzie zmagają się z nadmierną ilością kilogramów, walczą ze sobą, by nie zjeść kolejnego batonika, nierzadko katują się ćwiczeniami fizycznymi. Są jednak osoby, których problem z masą ciała jest zupełnie odwrotny. Osoby chore na anoreksję lub bulimię mają bowiem wstręt do jedzenia. Mimo, że osiągnęły już krytycznie niską wagę ciała, ich dieta wyeliminowała wszelkie

Antykoncepcja

Środki antykoncepcyjne również wpływają na nasze zdrowie. Chronią je i wspomagają a co najważniejsze, chronią przed niepożądaną ciążą. Najbardziej znane środki chroniące to pigułki oraz prezerwatywy. O ile te pierwsze przyjmuje kobieta i zwykle korzysta na tym dzięki odpowiednio dobranej dawce hormonów, wpływających na samopoczucie i cerę, o tyle drugie i tylko one, chronią niemal

Apteki

Wszyscy z pewnością kiedyś byliśmy w aptece. Najczęściej tam kupujemy jakieś lekarstwa, które są nam potrzebne czy też dla kogoś z naszej rodziny. Oprócz środków leczniczych można również zakupić tam opatrunki do ran, szampony do włosów, toniki do twarzy, balsamy do ciała, a także cukierki czy gumy do żucia. Bardzo ważne jest to, aby osoba,

Awitaminoza

Prawidłowe odżywianie się jest kluczowe dla naszego zdrowia. Dostarczane wraz z pożywieniem witaminy i mikroelementy są gwarantem dobrego samopoczucia oraz prawidłowego funkcjonowania narządów. Kiedy dieta staje się uboga w któryś ze składników zaczynają się problemy zdrowotne. Niezwykle niebezpieczny jest dla nas brak odpowiedniej ilości witamin. Awitaminoza może bowiem skutkować szeregiem chorób, czasem trudno uleczalnych. Dla

Zdrowie bezdomnych

Ludzie bezdomni żyją w bardzo niezręcznej sytuacji. Przykre jest widzieć dzieci, które mieszkają na ulicy i nie maja co jeść. Takie widoki niekiedy przyprawiają nas o dreszcze, a nawet sprawiają, ze nie możemy przestać myśleć o takich ludziach. Owe osoby nie tylko nie maja dachu nad głową, ale także jedzenia, odpowiednich ubrań i oczywiście nie

Białka

Białka są podstawowym elementem budulcowym organizmu. Są jedynym składnikiem, bez którego człowiek nie może się obyć. Dieta, która ma na celu zmniejszenie wagi ciała powinna być bogata w potrawy zawierające właśnie proteiny. Dostarczają one organizmowi elementów odpowiedzialnych za budowę komórek, stanowią jednak najgorsze źródło energii. Nie można również przesadzać z ich ilością, ponieważ przedawkowanie białek

Biologia

Z biologicznego punktu widzenia nadmiar kilogramów to choroba. Niedowaga również jest chorobą z tego samego punktu widzenia. Tak, więc wszystkie osoby z brakiem kilogramów jak i ich nadmiarem powinny się leczyć. Najlepiej ruszyć do dietetyka, który podpowie nam, jaki jadłospis będzie najbardziej odpowiedni dla nas. Jeśli jednak nie będziemy przekonani do tego by iść do

Błonnik

Błonnik to zespół związków polisacharydowych i nie, które stymulują organizm do pracy, pobudza trawienie i oczyszcza organizm. Działa tylko pozytywnie na niego i pomaga zachować zdrowie i co najważniejsze, szczupłą sylwetkę. Błonnik zawarty jest głownie w warzywach i owocach a jego największym źródłem są jabłka. A właściwie skórka jabłek którą powinniśmy spożywać dla pełnego zdrowia.

Ból głowy

Każdy człowiek przynajmniej raz w życiu odczuwał ból głowy. Powodów jego występowania  jest niezwykle wiele, może to być ból towarzyszący gorączce i wielu chorobach czy zapaleniach, ból zatok czy ból przy nadciśnieniu tętniczym, jeszcze inni mogą cierpieć na napięciowe bóle głowy czy migreny, rozróżnia się bardzo wiele rodzajów bólu głowy i każdy leczy się w zupełnie

Ból

Odczuwany przez wielu ludzi chwilowy ból, informujący o zmianach zachodzących w organizmie człowieka, o początkach infekcji i powodujący, że wybieramy się do lekarza, to ból niezwykle potrzebny i pełniący ważną rolę w naszym życiu. Bo skąd dowiedzielibyśmy się, że mamy chory ząb czy problemy z kręgosłupem gdyby nie ich ból ? To właśnie on sprawia,

Charakter

Trzeba mieć charakter, żeby przejść na dietę. Nie każdy daje sobie radę z nowymi nawykami żywieniowymi. Dla jednych to katorga a dla innych kolejne wyzwanie. Ci, którzy podchodzą do tego jak do wyzwania doskonale wiedzą, że czeka ich spory wysiłek. Wiedzą, że to wszystko nie jest takie proste. Wyrzeczenie się tych produktów, które lubimy sprawia,

Chęci

Od chęci zależy czy zrzucimy zbędne kilogramy czy nie. Jeśli nie ma wystarczająco dużej motywacji to nic z tego nie wyjdzie. Bo prawda jest taka, że to czy zgubimy zbędne kilogramy zależy od tego czy mamy wystarczająco silną psychikę. Każdy z nas próbował jakiejś diety, ale powiedzmy szczerze przez ile udało nam się w niej

Cholesterol

Podwyższony cholesterol niestety zdarza się coraz częściej u osób w podeszłym wieku. Większość z nich jednak bagatelizuje sprawę, uważając ja za zupełnie nieważną i zajmują się oni dalej swoimi sprawami. Jednak owe schorzenie bez jakichkolwiek poczynań w kierunku leczenia może okazać się dla nas bardzo niebezpieczne, a w szczelności zagraża ono naszemu zdrowiu. Bez leczenia

Choroba

Chorobę przeważnie ludzie traktują, jak takiego intruza, jaki dosłownie wszystko niszczy. Nie mogąc się jej przeciwstawić, jest nam bardzo trudno, a także czujemy się niezręcznie. Doceniamy wtedy zdrowie, z tym, że tłumaczymy ludziom, jacy je jeszcze mają, że koniecznie należy o nie dbać. W życiu bywa niekiedy ciężko, gdy nie mamy na tyle zdrowia, możemy

Choroby odżywiania

  Najbardziej znane choroby dotykające wiele młodych osób to bulimia i anoreksja. W pogoni za urodą, chcąc dorównać figurom szczupłym modelkom z okładek magazynów o modzie, dziewczęta zaczynają się głodzić, lub wywoływać u siebie wymioty, byleby tylko nie przytyć. Niestety, wielokrotnie jest to fatalne w skutkach i jeżeli uda się uniknąć tragedii, leczenie zwykle trwa

Choroby jelit

W Polsce coraz więcej osób zapada na choroby jelit, nie do końca wiadomo co odpowiada za powiększanie się liczby chorych, czy to genetyka czy niezdrowy styl życia, jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj chorób, które dość ciężko się leczy, głównie objawowo. Większość chorób jelit rozpoznaje się po obserwacji wypróżnień i objawów czy też bólu który może

Higiena jamy ustnej

Często wydaje nam się, że dbać powinniśmy tylko o nasze zęby właściwe, że protezy stomatologiczne, zarówno ruchome jak i te stałe nie potrzebują już tak wielkiego nakładu. Przecież są to sztuczne zęby nie popsują się już. Zrobione są solidnie z trwałych materiałów nie ulegną więc tak łatwo zniszczeniu. Nic bardziej mylnego o higienę jamy ustnej

Wady zgryzu

W dzisiejszych czasach nie liczy się tylko zdrowie, ale również estetyczny wygląd. Dlatego też w obecnym świecie obok dbania o higienę dużą uwagę poświęca się również pięknu. Ma to odzwierciedlenie również w stomatologi. Od małego uczymy się profilaktyki, dbania o zęby i ich ochrony przed próchnicą. Wspiera nas w tym rynek komercyjny. Nie ma problemów

Specjalizajce stomatologii

Stomatologia jako dziedzina nauki posiada wiele podkategorii. Ten dział medycyny choć kojarzy się nam tylko z leczeniem zębów, a także z mniej przyjemnym borowaniem lub najgorszym ich wyrywaniem jest bardziej rozbudowany. Sama stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologią i leczeniem nie tylko zębów, ale równie tkanek jamy ustnej i jej przyległych, przyzębia, stawu

Kim jest stomatolog?

W Polsce, aby móc praktykować zawód lekarza stomatologa, zwanego również lekarzem dentystą, należy ukończyć pięcioletnie studia medyczno-dentystyczne, odbyć roczny podyplomowy staż i zdać egzamin, który nazywa się Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy. Wymogi Unii Europejskiej wprowadzają zmiany w ten proceder. Już w tym roku egzamin zmienia nazwę na Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, a od roku 2016 nie będzie

Rodzaje protez zębowych

Ubytki zębów nie są niczym nowym. Dziś codziennością stały się protezy. Ówczesny świat również i w dziedzinie protetyki stomatologicznej oferuje nowoczesne rozwiązania. Rozwiązania, które nawet po utracie zębów zapewniają człowiekowi komfort i przywracają funkcje takie jak żucie, czy czynność mowy. Istnieje wiele rodzajów sztucznych szczęk. Jeśli jesteśmy na nie skazani, a chcemy znaleźć najlepsze, najwygodniejsze

Rola zębów

Stomatologia jako dział medycyny to jedna z najstarszych nauk. Pierwsze znalezisko potwierdzające jej istnienie pochodzi sprzed 9-7, 5 tys. lat. W pakistańskiej miejscowości Mehrgarh znaleziono czaszkę z zębami, które noszą ślady borowania. Stomatologia stawała się dla ludzi tym ważniejsza im bardziej byli świadomi roli zdrowego uzębienia. Ładne, zadbane zęby to nie tylko walor estetyczny. Zęby

Protezy ruchome

Protezy zębowe są dziś w powszechnym użyciu. Nikogo nie dziwi fakt posiadania sztucznej szczęki. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem, na tego typu usługi dział ten wciąż się rozwija i szuka nowych rozwiązań, które były by udogodnieniem dla ludzi używających protez zębowych. Mamy do wybory szereg protez. Biorąc pod uwagę rodzaj przymocowania dzielimy je na ruchome

Dbanie o zęby dzieci

8Zęby pełną ważną rolę w organizmie człowieka. Nie ogranicza się ona tylko do walorów estetycznych twarzy. Ważne jest by odpowiednio o nie dbać, gdyż stanowią one element układu trawiennego. Nie do przecenienia jest ich rola dla prawidłowego metabolizmu w naszych organizmach. Zęby pełnia funkcję żucia, rozdrabniania produktów są więc także ogniwem przemiany materii. Na szczęście

Protezy dziś

Protetyka to ogromny dział wiedzy łączący w sobie tajniki medyczne, jak i również nowinki techniczne. Jest dziedziną, która zajmuje się wszelkimi zagadnieniami, które są związane z wykonaniem i stosowaniem protez. Jej celem jest uzupełnieniem ubytków jakie na skutek, wypadku, choroby lub innych czynników powstały ciele człowieka. Głównie protetyka znajduje swoje zastosowanie w ortopedii, ale wiedzę

Ogólna definicja protetyki

Protetyka jest działem nauki, który łączy w sobie wiedzę medyczną i techniczną. Zajmuje się uzupełnieniem braków tkankowych, narządowych bądź czynnościowych za pomocą materiałów zastępczych, zwanych protezami. I tak wyróżniamy protetykę stomatologiczną(protezy zębowe), protetykę słuchową (aparaty, implanty słuchowe) , protetykę naczyniową (proteza naczyniowa to rurka, którą stosuje się głównie podczas zabiegów operacyjnych, zastępując nią fragment naczynia

Ciąża – stan nie zawsze błogosławiony

Ogromna większość kobiet pragnie posiadać prędzej czy później dziecko. Poza wyjątkiem, który stanowi adopcja, jedynym sposobem na zdobycie potomka jest jego poczęcie, ciąża i urodzenie. Podczas gdy poczęcie jest rzeczą przyjemną, poród wręcz przeciwnie to ciąża jest pełna zarówno przyjemności jak i niedogodności. Owszem rozwija się w nas nowe życie, każdy traktuje nas ulgowo, czujemy

Bóle krzyża

Rzadko, która kobieta tak naprawdę dba i szanuje swój kręgosłup, który najczęściej daje się we znaki w ciąży. W tym okresie ma on całą gamę dodatkowych obciążeń, jakimi jest dźwiganie rosnącego brzucha i jego domownika, oraz rosnących piersi, które też dodają ciężaru. Wykonywanie niektórych najprostszych rzeczy jak zawiązanie butów, w ciąży graniczy z cudem i

Lek absolutny

To brzmi jak zaklęcie z bajki – lek na wszystkie choroby. Ale jednak istnieje coś, co już zmierza w kierunku takiego miana. Mianowicie jest to aspiryna. W swojej naturalnej postaci kwasu salicylowego była używana już jako remedium na bóle i gorączkę od czasów wielkiego greckiego lekarza Hipokratesa, czyli jeszcze w czasach starożytnych. W XIX wieku

Białko

Odżywka białkowa w proszku jest również bardzo znana i często stosowana. Jej zadaniem jest uzupełnienie dziennego zapotrzebowania na aminokwasy. Dużym plusem jest szybka przyswajalność białka w proszku. Najlepiej stosować ją po treningu, kiedy organizm potrzebuje aminokwasów aby rozpocząć odbudowe uszkodzonych włókien mięśniowych. Rozrabiamy odżywkę z wodą lub ciepłym mlekiem wypijamy i dzięki jej błyskawicznej przyswajalności

Babka lancetowata

Babka lancetowata to powszechna i znana roślina która lubi raczej suche tereny. Rośnie na miedzach, łąkach, trawnikach a także na poboczach naszych dróg. Nie każdy wie jak cenny jest liść babki lancetowatej. A wiadomo przecież, że już nasze babcie przykładały liści babki lancetowatej do trudno gojących się ran, wszelakich owrzodzeń, a także oparzeń. Ponadto zastosowanie

Arnika górska

Ostatnim, lecz równie potrzebnym ziołem w naszej apteczce jest tak zwana arnika górka. Główną zaletą tego zioła są jego właściwości przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Ponadto równie dobrą korzyść dają nam inne właściwości arnika górskiego. Są to bowiem jego działania ściągające oraz wzmacniające nasz układ sercowy, w tym również samo serce. Wzmacnia on ponadto naczynia krwionośne naszych

Nadmierne i ciągłe zmęczenie

W ciąży bardzo ważny jest spokój i duża dawka odpoczynku, dlatego ważne jest nie forsowanie się i kładzenie na drzemki. Często jest jednak tak, że organizm ciężarnej odmawia posłuszeństwa, a ciało samo postanawia odpocząć, niezależnie od woli przyszłej mamy. Zmęczenie towarzyszy kobietom spodziewającym się potomstwa, najczęściej na początku i na końcu ciąży. Na początku organizm

Leczenie depresji

Depresję leczy się następującymi metodami: Leki – podczas leczenia depresji stosuje się kilka opracowanych już wcześniej leków zwalczających przyczyny depresji jak i poprawiających nastrój zwanych tymoleptykami. Działania tych leków opierają się na wprowadzeni do organizmy i zwiększeniu ilości neuroprzekaźników które są tak ważne dla właściwego funkcjonowania mózgu. Producent leków depresyjnych nie jest niestety w stanie

Rumianek

Rumianek to najpospolitsze zioło a zarazem bardzo pomocne. Jest to roślina jednoroczna, której kwiaty mają właściwości lecznicze. Kwitnie przeważnie od połowy maja do lipca. Kwiaty rumianku zawierają szafirowo zabarwiony olejek rumiankowy. Zioło to uważane za polny chwast rewelacyjnie współpracuje z naszym organizmem. Ma właściwości gojące łagodzące, przeciwutleniające, przeciwzapalne, promieniochłonne, a nawet rozjaśniające (np.: rozjaśnia włosy,

Nadciśnienie w ciąży

Większości kobietom, szczególnie pod koniec ciąży niesamowicie puchną ręce i nogi, cóż tak naprawdę puchnie całe ciało, ale na tych częściach ciała widać to najbardziej. Stan ten jest do pewnego stopnia normalny, zwłaszcza w ostatnim stadium ciąży, gdy obciążenie żył i całego organizmu sięga zenitu, całe krążenie podupada i w organizmie zbiera się zbyt duża

Leczenie, a płeć i wiek pacjenta

W ostatnich latach nastąpiły postępy w leczeniu depresji jednakże są przypadki, wobec których lekarze są bezsilni. Często trudno jest stwierdzić dlaczego stosowane metody leczenia nie odnoszą oczekiwanych skutków. Dopiero niedawno zwrócono uwagę na fakt, że niepowodzenia w leczeniu kobiet mogą być związane z różnicami między płciami. Zasadniczo nie testuje się leków na kobietach w wieku

Mięta

Chyba wszyscy znają herbatki z mięty. Mięta uspakaja i wycisza. Herbatka z miety pita przed zaśnięciem ułatwia zasypianie. Mięta jest byliną o drobnych, fioletowych kwiatkach. Zazwyczaj pędy mięty płożą się po ziemi ale również mogą się wznosić do góry nawet na osiemdziesiąt centymetrów. Mięta uprawiana jest z nasion lub sadzonek. Raz posadzona w ogródku będzie

Węglowodany

Inaczej nazywane Carbo(czyli węgiel) dają naszemu organizmowi energie do wysiłku oraz energie do regeneracji. Dzięki węglowodaną aminokwasy „wbudowywane” są w mięśnie. Węglowodany potrzebne są nam do uzupełniania energii a tej najwięcej tracimy podczas treningu, więc opracowano węglowodany w proszku, które można rozpuścić w wodzie i z powodzeniem popijać sobie w czasie treningu, regularnie uzupełniając ich

Zdrowy alkohol

Pogląd, że czerwone wino jest zdrowe dla chorych osób – że dobrze wpływa na serce – przez bardzo wiele lat istniał w świecie medycznym i bardzo wielu osobom to odpowiadało, co akurat nie jest dziwne. Prawdopodobnie wzięło się to z faktu, że czerwone wina są bogate w katechinę zawierającą w sobie składniki, jakie posadają substancje

Zdrowa żywność

Jedno jest pewne – na pewno nie da rady zrobić tego ze stu procentową pewnością. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy nastąpiła w produkcje jakakolwiek modyfikacja genetyczna, należy sprawdzić to za pomocą odpowiedniego badania DNA, ale takich zabiegów nie dokonuje się w domowych warunkach. Największy kłopot polega na tym, że im krótsza jest sekwencja poszególnych genów,

Papierosy

Jednymi z najpopularniejszych używek w Polsce oraz na świecie są bez wątpienia papierosy. Znajduje się w nich jednak nikotyna, która silnie uzależnia. Obecnie bardzo trudno jest rzucić palenie, które już po kilkukrotnym zapaleniu stają się nałogiem. Papierosy kosztują coraz więcej, a palacze są wręcz zmuszani je kupować, ponieważ nie wyobrażają sobie życia bez papierosów. Początkowo

Cukrzyca ciążowa

Ciąża to stan szczęścia nie tylko dla przyszłej mamy, ale dla całej rodziny i wszystkich znajomych. Ciężarna kobieta, jako, że jej stan jest wyjątkowy, ona też traktowana jest wyjątkowo. Wiadomo, że ciężarnej się nie odmawia, wszystko jej wolno, no a nadmierny apetyt na słodycze można wytłumaczyć ciążowymi zachciankami To błędne koło, brak dyscypliny i chwila

Odżywki

Odżywki to połączenie naturalnych składników w koncentrat, który ma za zadanie uzupełnić nasze nie dobory, odżywki w przeciwieństwie to sterydów anabolicznych nie są wcale szkodliwe. Oczywiście pod warunkiem że stosujemy je tak jak zaleca producent i nie przekraczamy maksymalnej dziennej dawki do spożycia. Na tej stronie postaram opisać wam kilka najbardziej popularnych odżywek stosowanych przez

Herbata

Podobnie jak kawa również często pitą przez ludzi używką jest herbata – tak, nasza herbata. Jest to jedna z najpopularniejszych używek o bardzo, bardzo słabym działaniu. Herbatę pijemy niemal codziennie i pijemy jej kilka filiżanek. Jest to niezmiernie popularny napój. Na szczęście herbata nie uzależnia (a jeśli tak to w bardzo minimalnym stopniu) oraz nie

Środki przeciwbólowe

To dość prosta sprawda. Środki przeciwbólowe o miejscowym działaniu docierają do enzymu pojawiającego się w obszarze zranienia organizmu. Są to tak zwane cykloksygenazy, w skrócie COX, powodującą miejscową produkcję substancji zwanych prostaglandynami. Zwielokrotniają one sygnał bólowy. Proste analgetyki, takie jak aspiryna, paracetamol czy ibuprofen chemicznie przytwierdzają się do COX. Następnie blokują jego funkcję i wstrzymują

Rodzaje depresji

Możemy wyróżnić następujące rodzaje depresji: Depresja endogenna (inaczej: depresja właściwa) – jest do depresja która swoich przyczyn nie ma w żadnym wydarzeniu zewnętrznym, Jest ona spowodowana głównie zaburzeniami w funkcjonowaniu mózgu, zbyt małej ilości lub z zbyt nadmiernej neuroprzekaźników. Dystymia – mamy tutaj doczyniena z długotrwałą i przewlekłą barierą obniżającą nasz system wartości, samooceny, nie

Wygląd leków ziołowych

Z ziół można robić różnego typu napary, odwary, maceraty, nalewki, syropy i soki. Należy również pamiętać o olejkach z ziół wytwarzanych w laboratoriach. Olejki te wchodzą w skład wielu leków ziołowych i produktów spożywczych. Jeśli mamy zioła (najczęściej kupuje je się w aptece, punkcie ze zdrową żywnością bądź sklepie zielarskim) to w zasadzie sami możemy

Majeranek

Majeranek jest rośliną roczna lub dwuletnią. Jest stosunkowo nieduża, bo osiąga wysokość około czterdziestu centymetrów. Majeranek zbiera się na przełomie czerwca i lipca. Jeśli zdąży odrosnąć to można go zbierać drugi raz we wrześniu. Surowcem są szczytowe części ulistnionych łodyg. Suszyć należy majeranek w cieniu w przewiewnym miejscu. Przechowywać należy go w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Zioła

Zioła to wszystkie rośliny które w jakikolwiek sposób pomagają w niedomaganiach organizmu człowieka i zwierząt. Są różne gatunki ziół: lecznicze, przyprawowe i te pomagają ale są również trujące. Zioła zbiera się zazwyczaj na łąkach oddalonych od miast, uprawia na większych obszarach a jeśli nam zależy na ziołach świeżych można je sadzić w ogródkach przydomowych lub

Pokarm

Głównym pokarmem organizmów cudzożywnych jest woda wraz z wszelkimi znajdującymi się z nią elementami struktury cząsteczkowej. Grupa związków organicznych pokrywa zapotrzebowanie organizmu na substancje energetyczne, budulcowe, zapasowe i regulatorowe. Węglowodany są zwykle pobierane w postaci złożonych polisacharydów, głównie skrobi i glikogenu, których rozkład w przewodzie pokarmowym zachodzi stosunkowo łatwo, w przeciwieństwie do celulozy, która jako

Jakie są przyczyny jego powstawania?

Naukowcy dowodzą iż za powstawanie cellulitu odpowiedzialnych jest kilka czynników:1. Hormony – badania wskazują, iż cellulit atakuje najczęściej kobiety będące w okresie dojrzewania, w ciąży i przed menopauzą. Jest to spowodowane faktem czynnego udziału w jego powstawaniu żeńskiego hormonu estrogenu i progesteronu, a uściślając dotyczy to dysproporcji pomiędzy tymi hormonami. Można tutaj wspomnieć, iż cellulit

Znamiona

Pod nazwą „znamiona” rozumiemy różnej wielkości wykwity skórne, wrodzone, pojawiające się w pewnym momencie życia lub widoczne już od urodzenia. Powszechne znamiona naczyniowe (inaczej zwane naczyniakami) są nieregularne, większe lub mniejsze, płaskie lub lekko wyniosłe. Taki rodzaj znamion pojawia się na skórze, ponieważ źle rozrosły się naczynia krwionośne. Czasami znikają lub przeciwnie – rosną. Równie

Życie po depresji

Nasze życie zmienia się diametralnie. Odchodzi smutek, ból, rozczarowanie i niemoc. Nadszedł uśmiech, radość z życia, pracy, dzieci. Wielka ulga i wiara w to że naszą chorobę można pokonać. Nasze życie nabiera sensu i dopiero wtedy czujemy jak się męczyliśmy. Wtedy też nie pozwolimy na pewno, aby taka sytuacja powtórzyła się nam ponownie. Nasza czujność

Termogeniki

Inaczej zwany spalaczem tłuszczu, to suplement stosowany podczas rzeźby/redukcji wagi ciała. Działa on w ten sposób, że podnosi temperaturę ciała i rozpoczyna w ten sposób spalanie zapasowej tkanki tłuszczowej. Połączenie termogeników z ćwiczeniami aerobowymi lub treningiem HIIT to najlepsze wyjście. Nie dość że będziemy pocić się od samego wysiłku to termogenik jeszcze podniesie poziom pocenia.

Choroby łojotokowe

Choroby łojotokowe powodowane są przez nadmierne wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe, za wyjątkiem wzmożonej aktywności tych gruczołów w okresie dojrzewania lub w trudnych dla człowieka sytuacjach. Występuje łojotok – ujścia gruczołów łojowych są rozszerzone, łój zalega na powierzchni skóry, powodując zaskórniki. Najczęściej choroba obejmuje twarz, a szczególnie nos i jego okolice, skórę głowy i plecy

Preparaty roślinne w walce z cellulitem

Substancje roślinne które wchodzą w skład preparatów antycellulitowych mają głównie na celu:1. Usprawnienie krążenia poprzez wzmocnienie ścianek naczyń krwionośnych. Pomagają w tym wyciągi z następujących roślin:- algi brunatne i zielone – wiążą toksyny, usprawniają krążenie limfatyczne;- miłorząb japoński – usprawnia krążenie;- bluszcz – usprawnia krążenie;- nostrzyk żółty – jest źródłem kumaryny, która pobudza przepływ krwi

Podsumowanie

Poznaliśmy kilka używek. Możemy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to używki bezpieczne. W tej grupie umieścimy oczywiście herbatę oraz kawę. Te środki bowiem nie uzależniają i nie mają negatywnego wpływu na nasz organizm. Chyba, że oczywiście przesadzimy z ilością tego napoju, ale musimy to zrobić w znaczący sposób. Druga grupa, to używki

Poranne mdłości

Nikt z nas nie lubi wstawać rano, w ciąży wcale się to nie zmieni, a nawet może się pogorszyć. Poranne mdłości są najczęściej pokazywanym objawem ciąży w filmach i zapewne najczęściej występującym u ciężarnych, aczkolwiek jest wiele kobiet, które nie cierpią z ich powodu. Na poranne mdłości nie ma rady, ale można je złagodzić lub

Wprowadzenie

W dwudziestym pierwszym wieku cywilizacja tak posunęła się tak naprzód, że ludzie zapomnieli już o tak cudownych środkach jakimi są zioła. Każdy z nas połyka teraz tylko antybiotyki, bo to szybki sposób na wirusy różnego rodzaju oraz inne zagrożenia, jakie mogą nas spotkać na co dzień. Choć dobrze wiemy, że antybiotyki zatruwają nasz organizm, co

Operacja na żywca

Głównym powodem, dla którego w jednych częściach ciała silniej czujemy ból niż w innych jest różna koncentracja czuciowych komórek nerwowych – im gęstsze jest ich rozłorzenie, tym większa szansa, że nawet spore uszkodzenie nie zostanie wykryte przez ciało. Właśnie dzięki temu jest możliwe bezbolesne cięcie niektórych części ciała ostrym skalpelem, natomiast, gdybyśmy cięli je tępym

Gainer

Odżywka typu gainer przeznaczona jest raczej dla osób szczupłych, dla ektomorfików którzy potrzebują wielkiej porcji kalorii dziennie aby przytyć a nie dają rady uzupełnić ich ze zwykłych posiłków. Gainer jest połączeniem białka w proszku, węglowodanów w proszku, czasami też znajdują się w nim witaminy i minerały. Mówiąc prosto pijąc porcje gainera dostarczamy kalorie i wartości

Zbiór ziół

Przy zbiorze ziół bardzo ważna jest pora zbioru roślin. Najlepiej o tym kiedy zbiera się dane zioła decydować samemu gdyż kalendarze zbioru informują tylko w przybliżeniu kiedy to robić. Doświadczony zielarz wie kiedy rośliny są już gotowe do zbioru a zależy to od wielu czynników takich jak pogoda: słońce czy deszcz, wczesna wiosna albo sroga

Grzybice skóry

Grzybice należą do grupy chorób skóry wywoływanych przez grzyby. Choroby te przenoszą się najczęściej przez kontakt z zarażonym człowiekiem bądź też zwierzęciem, przez kontakt z przedmiotami służącymi do higieny osobistej, np. ręcznikami, szczotkami do włosów, a także ubraniem; grzyby mogą znajdować się również w różnego rodzaju łaźniach, pływalniach itd. Występują grzybice skóry, włosów i paznokci,

Wirusowe choroby skóry

Wirusowe choroby skóry są spotykane równie często, jak choroby pasożytnicze i alergiczne. Do najpopularniejszych należą np. opryszczka, kłykciny kończyste, brodawki zwykłe oraz półpasiec.Opryszczka nazywana jest czasami „zimnem”, ponieważ przed pojawieniem się choroby w okolicy warg, nosa oraz czasem też narządów płciowych odczuwany jest chłód, napięcie skóry i lekkie pieczenie. Później w miejscach tych tworzą się

Alergiczne choroby skóry

Alergie skóry pojawiają się przez kontakt z substancją, zwaną alergenem. Substancje takie mogą znajdować się np. w pożywieniu lub lekach, w sierści zwierząt, w piórach, reakcje alergiczne często wywołują też kurz, pleśń i tworzywa sztuczne. W wyniku kontaktu na skórze tworzy się tzw. odczyn alergiczny – występuje swędzenie, stan zapalny, pęcherze, liczne zmiany skórne itd.Jedną

Kandydoza

Na kandydozę nie chorują ludzie zdrowi, ponieważ ich organizm umie się bronić przed powodującymi chorobę grzybami drożdżopodobnymi, głównie drożdżakiem Candida albicans. Najbardziej podatne są osoby otyłe, chore na cukrzycę, kobiety w ciąży, choroba może też łatwo zaatakować, kiedy na skórze pojawią się różne drobne urazy, ranki itd. Kandydoza występuje również u ludzi nadużywających medykamentów i

Lubczyk

Jest rośliną wieloletnią, uprawianą w ogródkach przydomowych głównie dlatego, że jego liście są niezwykle aromatyczne i bardzo przydatne w kuchni. Z lubczyka jest również produkowana popularna przyprawa „Maggi”. Surowiec tego ziela nie ma jakis specjalnych właściwości leczniczych ale odwar z korzenia lubczyka jest stosowany przy niewydolności nerek, nieżytach dróg moczowych i jako środek wiatropędny. Jest

Jak radzić sobie z depresją

Jak sobie radzić jeśli kogoś dopadła depresja ? Proces leczenia farmakologicznego jest długotrwały gdyż lek należy przyjmować przez okres minimum kilku miesięcy do nawet przeszło kilku lat. Wszystko zależy od stopnia w jakim tempie jesteśmy wstanie wyzbyć się depresyjnych myśli. Ważne jest aby nieprzerwanie przyjmować dany specyfik, Słuszną sprawa jest także dbałość o kontakty międzyludzkie,

Czym jest cellulit?

Cellulit (nazwa łacińska Paniculopathia oedemosclerotica) zwany inaczej „skórką pomarańczową” jest to przypadłość końcówki XX i XXI wieku, którą powoduje przerost komórek tłuszczowych – adypocytów który spowodowany jest przewagą syntezy kwasów tłuszczowych w stosunku do ich rozkładu czyli lipolizy. Cellulit jest naturalnym sposobem gromadzenia zapasów tłuszczu w organizmie kobiety. Odkłada się w skórze bioder i ud

Witaminy

W ostatniej części artykułu skupimy się na witaminach które także są ważnymi elementami diety. Każda dieta powinna zapewniać zapotrzebowanie dzienne na witaminy i minerały, jednak rzadko się do udaje. Wtedy z pomocą przychodzą nam dodatkowe witaminy w postaci odżywek. Można spotkać witaminy w kapsułkach jak i witaminy w proszku o owocowych orzeźwiających smakach. Częstsze jednak

Heterotrofizm

Organizmy cudzożywne potrafią pożywić się tylko i wyłącznie wtedy gdy już inny organizm przerobi za nich daną energię w sposób dla nich do przyswojenia. Pożywienie heteroprofa które przejmuje od innego organizmu ze względu na duże rozmiary, ogromną wartość energetyczną nie może zostać bezpośrednio wchłonięty do komórek ale musi przejść odpowiedni proces wchłaniania. Bardzo często dochodzi

Szałwia

Szałwia jest to dziko rosnąca roślina, która bardzo lubi słoneczne miejsca. Jest ona z pozoru bardzo niska, ma ona jednak od dwudziestu do nawet osiemdziesięciu centymetrów wysokości. Osiągi te zależą oczywiście od warunków w jakich dana roślina się rozwija. Najważniejsze jest jednak to, że ta mała i niepozorna roślinka ma bardzo wiele walorów leczniczych oraz

Zabiegi antycellulitowe

Powyżej dowiedzieliśmy się jakie preparaty roślinne wspomagają walkę z cellulitem, jednakże niekiedy to nie wystarcza i należy uwzględnić również leczenie mechaniczne i fizykalne.Stosowane i skuteczne zabiegi antycellulitowe to przede wszystkim:- masaż ręczny – antycellulitowy,- aromaterapia: olejki eteryczne, m.in. geraniowy, cytrynowy, jałowcowy, rozmarynowy, cyprysowy, cedrowy; działają one regulująco, usuwają toksyny z tkanki łącznej,- drenaż limfatyczny,- endermologia,-

Stopnie rozwoju cellulitu

Cellulit charakteryzuje się tym iż niestety się pogłębia. Można wyróżnić takie 4 stopnie rozwoju cellulitu:1. Cellulit lekki – to stadium jest łatwe do zlikwidowania gdyż skóra jest gładka, nierówności są widocznie wyłącznie po ściśnięciu skóry.2. Cellulit średnio zaawansowany – nierówności na widoczne są jest w pozycji stojącej, gdy uściśniemy skórę w pozycji leżącej zmiany stają

Fastfood

Zwykły, przeciętby hamburger jest bardzo dobrym źródłem białek, żelaza, cynku, naicyny oraz witaminy B12. Zawiera także niemało wapnia oraz witamin różnej maści, w tym witaminę C. Jednakże mniejs zdrowe są tłuszcze, które się w nim znajdują, szczególnie te nasycone. Jeżeli nie będziemy kontrolować ich spożywania, wtedy nieubłaganie czeka nas otyłość i – co jest coraz

Choroba duszy

Chory na depresję przestaje akceptować sam siebie. Przestaje wierzyć w swoje możliwości, przestaje interesować się czymkolwiek. Najchętniej przeleżałby cały dzień. Dusza takiej osoby po prostu krwawi. Umysł przestaje odbierać pozytywne bodźce, nie umie się cieszyć. Jest zmęczony, wyczerpany, przepełniony tylko smutkiem. Choruje nie tylko dusza, ale i ciało. Na ten temat napiszemy jednak poniżej. Gdy

Kreatyna

Kreatyna jest suplementem diety, mającym za zadanie podniesienie wydolności organizmu poprzez zwiększenie ilości cząsteczek kreatyny w mięśniu, czyli „napompowaniu” komórki i pobudzeniu jej do wzrostu. Kreatyna jest najpopularniejszym suplementem. Krąży wiele mitów na temat kreatyny na przykład taki że hamuje wzrost co oczywiście jest bzdurą, gdyby tak się działo kreatyna natychmiast byłaby wycofana ze sprzedaży

Znieczulenie

Jest jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć przed poruszeniem tego tematu. To bardzo zaskakujące, ale już 150 lat po tym, jak użyto po raz pierwszy znieczulenie, niesamowita zdolność anestetyków do likwidowania bólu wciąż nie jest jeszcze do końca poznana. I właśnie to jest głównym powodem, przez który dość często ludzie umierają po przedawkowaniu zbyt dużej

Przyczyny depresji

Depresja pojawia się z przyczyny zaburzeń podstawowych procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka. 1. Przyczyny biochemiczne – jeśli człowiek ma dobrze funkcjonować umysłowo, nie może dochodzić do żadnych zaburzeń płynów mózgowych zwanych „ neuroprzekaźnikami. Ich zaburzenia prowadzić mogą do stanów depresyjnych. Do najważniejszych trzech neoruprzekaźników należą: serotonina (wpływa na nasz nastój i ocenę

Higiena

Aby cieszyć się długim zdrowiem nie naruszonym żadnymi innymi chorobami trzeba należycie dbać o higienę organizmu. Jest to niezmiernie ważny proces który swoim zasięgiem obejmuje takie dziedziny jak dobór odpowiedniego pokarmu względem wieku, płci, stanu organizmu. Ważne jest by poprzez trawienie danego pokarmu nie dostarczać do środka organizmu niepotrzebnych i zbędnych składników mineralnych na które

Alkohol

Szczególnie w Polsce dużą popularnością cieszy się alkohol. Alkohole to między innymi: piwo, wino, wódka, szampan i wszelkiego rodzaju inne napoje wysokoprocentowe. Jeśli pijemy alkohol w odpowiednich ilościach oraz „z głową” to na pewno ta używka nie stanie się naszym nałogiem oraz nie będziemy mieć z jej powodów problemów. Jednak w innym wypadku alkohol silnie

Środki farmakologiczne w walce z cellulitem.

L-karnityna – przyspiesza przemianę materii, silnie redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej i zapobiega jego dalszemu gromadzeniu i daje widoczne efekty wyszczuplające,wzmacnia strukturę skóry oraz znacznie obniża poziom glukozy w komórkach.- kofeina, teofilina, teobromina, aminofilina – wzmagają wydzielanie neuroprzekaźników, które są ważne w redukcji tkanki tłuszczowej.- B-sympatykomimetyki (yohimbina, fentolamina) – są to alkaloid które rozszerzają naczynia krwionośne

Narkotyki

Jednymi z najniebezpieczniejszymi i silnie zwalczanymi używkami są bez najmniejszego wątpienia narkotyki. Substancje te o bardzo silnym działaniu psychoaktywnym mają ogromnie szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Powodują one poważne zmiany nie tylko w ciele człowieka, ale również w jego psychice. Narkotyki wyjątkowo silnie i szybko uzależniają, a wyrwanie się z nałogu jest niesamowicie trudno. Rodzajów

Psychopata

W społeczeństwie panuje ogólnie bardzo nieadekwatny do prawdziwego obraz psychopaty. Wbrew pozorom to nie jest zwariowany, z obłędem w oczach świrus z siekierą, którego jedyną żądzą jest tylko mordowanie. Psychopata jest osobą o wiele bardziej podstępną i zwodniczą, niż to pokazują filmy oraz inne opowieści o nich. Psychopaci mieszkają w normalnych domach, prowadzą też normalne

Zgaga

To oczywiście jedna z bajek związanych z ciążą, w które wierzyły nasze babcie i prababcie, twierdząc, że gdy mama ma zgagę to znaczy, że dziecko będzie miało długie włosy. Jest to oczywiście niemożliwe, ponieważ dziecko znajduje się w worku z wodami płodowymi i nie jest stanie w nic połaskotać swoją mamusię. Nie można jednak zakwestionować,

Lipa

Lipa to bardzo pospolite drzewo szczególnie w naszym pięknym kraju, ale nie nie tylko. Drzewo to jest bardzo długowieczne, ponieważ potrafi dożyć ono nawet do tysiąca lat i dłużej. W czasie kwitnienia ma bardzo piękne oraz wonne kwiaty, które zebrane są po kilka w kwiatostany. Lipa w naszym kraju zdobi różnego rodzaju parki, alejki i

Po czym można poznać że to depresja czyli właściwa diagnoza?

Zdiagnozowanie depresji jest wbrew pozorom dość łatwe, chociaż ze uwagi na wiele postaci choroby, nie ma żadnego jednego badania, który stwierdzałby obecność depresji. źródłem pomocnym w rozpoznawaniu depresji jest Podręcznik diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych, który nosi skrót DSM-IV. Wg tego podręcznika poniższe objawy, jeśli wystąpią w liczbie co najmniej pięciu mogą świadczyć o depresji

Przystosowania

W tym procesie pokarm wchodzący do organizmu przechodzi przez pięć różnych struktur w której to dochodzi do jego rozdrabniania, rozkładania, trawienia, i innych pozostałych czynności. Do elementów tych należą:: część w której pokarm jest pobierany, część w której jest trawiony, później przesuwany i magazynowany, z kolei wchłaniany, aż na końcu formowany i usuwany w postaci

Jedzenie trutka

Każde jedzenie bez wyjątku zawiera pewne środki odżywcze, witaminy i środki ulepszające działanie organizmu. Największym problemem we względzie zdrowia jest to, jaką dietę zastosujemy wobec nich. Chipsy są, przykładowo, najlepszym źródłem witaminy C – stugramowa porcja zwykłych Leysów daje organizmowi cztery miligramy, czyli około dziesięć procent dziennego zapotrzebowania. Jednakże zawierają przy okazji bardzo dużo tłuszczu.Jest

Choroba ciała

Wydawać by się mogło, że depresja dotyczy tylko naszej głowy, naszej psychiki, naszych nerwów. Jest to oczywiście nieprawda. Kto doświadczył tej niebezpiecznej w skutkach choroby wie że boli nie tylko dusza, ale równie mocno boli ciało. Najważniejsze jest jednak to, że możemy ją wyleczyć musimy tylko chcieć ją leczyć. Na pozór jedno schorzenie z drugim

Pasożytnicze choroby skóry

Pasożytniczych chorób skóry nie ma wiele, ale są za to niezwykle nieprzyjemne i trudne w leczeniu. Łatwo jest się nimi zarazić, szczególnie w miejscach, gdzie dużo ludzi musi przebywać blisko siebie, stykać się ubraniem lub używać tych samych przedmiotów higieny osobistej (takie miejsca to np. szkoły, przedszkola). Jedną z najczęściej występujących pasożytniczych chorób skóry jest

Sztuczna żywność

Ostatnie lata przyniosły bardzo rozległe debaty na temat zmodyfikowanej genetycznie żywności. Jednak szefowie wielkich sieci marketowych są zdecydowanie zgodni co do jednej rzeczy – że całe rzesze klientów, obojętnie z jakiego kraju, nie godzą się na takie zastosowanie. Duże sieci handlowe zapowiadają też, że nie będą kupować od firm produktów zwierzęcych – jak mleko od

Autotrofizm

Autotrofizm jest sposobem żywienia się który polega na tym, że wytwarzane są organiczne związki z pobieranych ze środowisk nieorganicznych związków: soli mineralnych, dwutlenku węgla oraz wody, a poprzez wiele działań biotechnologicznych, stają się one wysokoenergetycznymi związkami organicznymi. Reakcje te tak jak wszystkie są takimi które bardzo pochłaniają energię. Znamy dwa bezpośrednie źródła energii które można

Wchłanianie

Pokarm właściwie strawiony jest wchłaniany przez organizm dopiero w jelicie cienkim, którego część chłonna powiększona jest znacznie tworząc w tej sposób jelito grube występujące chociażby ssaków. Wchłanianie pokarmu odbywa się poprzez przenikanie go przez nabłonkową błonę jelita grubego a następnie dostarczenie składników mineralnych do krwi, która z kolei dalej krążąc po organizmie dostarcza potrzebne składniki

Nagietek lekarski

Kolejnym bardzo użytecznym ziołem jest nagietek lekarski. Ciekawostką jest to, że kwiat tego właśnie zioła wykazuje bardzo interesujące właściwości. Dzieje się tak dlatego, że – uwaga – ma on podobne działanie do barometru, czyli urządzenia, które mierzy ciśnienie atmosferyczne. Dzięki temu właśnie kwiatowi możemy przewidywać pogodę. Pewnie zadajesz sobie pytanie, jak się to dzieje? To